Historikk

TAMEK AS er en avansert mekanisk bedrift på Frogner som ble opprettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg radiofabrikk. Denne delen av bedriften leverte i mange år finmekaniske produkter til radio- og TV-fabrikken. I årenes løp har bedriften utviklet seg fra å være en nisjebedrift til å bli en moderne underleverandør av finmekaniske produkter og løsninger med en solid kundekrets.

I de over tretti årene vi har eksistert som selvstendig selskap, har vi utviklet oss til å bli en kunnskapsbedrift som leverer hele systemer til blant annet forsvars-, marine-, fly-, tog- og elektronikkindustriene.

STATISTIKK OG FUN FACTS

800000+

produkter levert

54000+

Maskintimer

650+

Kunder

Våre ansatte

Ansatte i TaMek er høyt kvalifiserte fagarbeidere med fagbrev og god erfaring i bransjen, som består av bland annet:

Platearbeidere, Verktøymakere, CNC-operatører, Maskinarbeidere, Industrimontører Sveisere, Teknisk tegnere og Lærlinger

Våre visjoner

TaMek skal være førstevalget for kunder innen mekaniske tjenester

TaMek skal gjenkjennes for sin fagkompetanse og yrkesstolthet

TaMek AS skal vær i kontinuerlig vekst og utvikling

TaMek skal være en foregangs samarbeidspartner

Vår målsetting

Vår målsetting er å overtreffe kundens forventinger til:

- Kvalitet - I henhold til tekniske spesifikasjoner

- Pris - Innenfor avtalt kostnadsramme

- Tid - I henhold til leveringsplan

TOP