Kvalitet i alle ledd

TaMek AS er ISO 9001, 14001 og ISO 3834 sertifisert og vi bruker gode styringssystemer for varierte og krevende oppgaver. Dette gjør oss i stand til Kvalitet i alle leddå levere produkter og tjenester til kunder som krever svært høy kvalitet og dokumentasjon. Kongsberggruppen og BAE Systems Hägglunds er eksempler på høyteknologiske selskaper som vi leverer systemer til.

En av grunnene til at vi har lykkes å levere til prestisjekunder som dette over tid, er vår offensive og positive strategi og vårt fokus på kvalitet i alle ledd. For oss er det viktig å bygge relasjoner basert på gjensidig tillit samt å skape en positiv kompetansementalitet.

  • Vi har dokumentasjon og sporbarhet gjennom hele verdikjeden.
  • Vi har kontinuerlig prosessutvikling med årlig ISO revisjon.
  • Medarbeidere har fagbrev
  • Vi er godkjent lærebedrift, og tar med det vår del av ansvaret for at bransjen får tilført nødvendig kompetanse.
TOP